βαφειο

Βαφείο

Εντός του βαφείου της εταιρείας, υπάρχει καταρράκτης και δύο μηχανές πρόσμιξης χρωμάτων.eng

Η μία χρησιμεύει για χρώματα δύο συστατικών και μία για χρώμα ξύλου όπως βερνίκι και λάκες.

Επίσης υπάρχει στεγνωτήριο και φασματογράφος τελευταίας γενιάς, ο οποίος είναι σε θέση να εντοπίζει την κατάλληλη χρωματική απόχρωση, σαρώνοντας το εκάστοτε υλικό, το οποίο φέρει πάνω του το χρώμα που είναι επιθυμητό να αποτυπωθεί.

βαφειο